Tìm về nơi phát tích vương triều Nguyễn| LTQGI

 09:55 AM 15/05/2021
Vấn tổ tầm tông, tri ân nguồn cội là đạo lý uống nước nhớ nguồn luôn được người Việt Nam coi trọng. Sau khi nhất thống giang sơn, vua Gia Long trở về nơi phát tích Gia Miêu Ngoại trang, huyện Tống Sơn (nay là làng Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) xây lăng, dựng miếu, làm đình để tưởng niệm tổ tông. Vua Minh Mệnh tiếp tục xây thành, đào hào, dựng công quán khiến nơi này như một Kinh thành Huế thu nhỏ. Và, cho tới ngày nay, khu di tích lăng miếu Triệu Tường vẫn là nơi con cháu họ Nguyễn hướng về cội nguồn, hướng về vùng đất thiêng sinh người tài đức.

Long Biên - cây cầu huyền thoại vắt qua ba thế kỷ| LTQGI

 09:06 AM 06/05/2021

Cấm địa Ngự Bình| LTQGI

 04:04 PM 29/04/2021

Tàu điện Hà Nội - Ký ức vang bóng một thời| LTQGI

 04:23 PM 22/04/2021

Sông Phổ Lợi - con sông đào nối liền cửa biển Thuận An với Kinh thành Huế| LTQGI

 03:16 PM 15/04/2021

Nghênh Lương Đình - Biểu tượng cho kiến trúc di sản Huế| LTQGI

 09:03 AM 01/04/2021

Phu Văn Lâu – Nơi trưng bày văn thư của triều đình nhà Nguyễn| LTQGI

 09:53 AM 25/03/2021

Triệu Miếu - thờ vị chúa đầu tiên của nhà Nguyễn| LTQGI

 08:51 AM 18/03/2021

Hải Vân quan – Thiên Hạ đệ nhất hùng quan nhìn từ di sản tư liệu thế giới| LTQGI

 10:25 AM 12/03/2021

Vua triều Nguyễn với "phép màu" cho cây| LTQGI

 08:54 AM 08/03/2021