Tìm lại ký ức| LTQGI

 12:40 PM 27/07/2020
Mỗi hình ảnh, mỗi trang tài liệu nhuốm màu thời gian có khi gợi lại cả câu chuyện về một thời đã xa, chỉ còn lại trong miền ký ức. Câu chuyện hôm nay là hành trình tìm về với ký ức Hà Nội xưa của một độc giả - một người Hà Nội đã chứng kiến bao đổi thay của thủ đô suốt gần một thế kỷ.

Hệ thống giao thông đường bộ thời Pháp thuộc| LTQGI

 09:07 AM 17/07/2020

Hội truyền bá chữ Quốc ngữ| LTQGI

 03:05 PM 25/06/2020

Nhà thờ Cửa Bắc| LTQGI

 10:15 AM 15/06/2020

Thân phận phu xe và sự biến mất của xe tay| LTQGI

 09:07 AM 03/06/2020

Một thời xe tay| LTQGI

 10:29 AM 22/05/2020

Tấm lòng của Vua Tự Đức với Xương Lăng| LTQGI

 01:59 PM 05/05/2020

Hồ Tĩnh Tâm – khu Thượng Uyển của hoàng gia triều Nguyễn| LTQGI

 10:22 AM 23/03/2020

Ngọ Môn - hình ảnh gắn liền với đất Cố đô Huế| LTQGI

 09:42 AM 09/03/2020

Chùa Thánh Duyên - Ngôi quốc tự nằm giữa núi và biển| LTQGI

 02:03 PM 13/02/2020