Trường đại học quốc gia duy nhất dưới thời Nguyễn| LTQGI

 03:46 PM 26/02/2021
Với gần 150 năm tồn tại, Quốc Tử Giám ở Huế đã thực hiện tốt vai trò là trường đại học quốc gia duy nhất của nhà Nguyễn. Nơi đây đã đào tạo ra hơn 500 tiến sĩ, phó bảng và các vị hiền tài phục vụ cho cho quốc gia lúc bấy giờ.

Ngày xuân, nói về Hiếu lễ của bậc đế vương| LTQGI

 03:34 PM 15/02/2021

Quan lại, dân chúng xưa được thưởng tết như thế nào?| LTQGI

 03:22 PM 12/02/2021

Tết Nguyên đán dưới thời Pháp| LTQGI

 02:27 PM 11/02/2021

Kênh Vĩnh Tế, kênh đào chiến lược ở miền Nam dưới triều Nguyễn| LTQGI

 09:11 PM 06/02/2021

Cung đình đón Tết| LTQGI

 12:57 PM 26/01/2021

Công ti than Bắc Kì| LTQGI

 03:23 PM 07/01/2021

Sài Gòn - thương cảng hàng đầu vùng Viễn Đông| LTQGI

 03:50 PM 04/01/2021

Khai mạc triển lãm "Phố cổ Hà Nội - Dấu tích làng nghề xưa"| LTQGI

 09:17 AM 19/12/2020

Khai thác hầm mỏ ở Việt Nam| LTQGI

 10:48 AM 14/12/2020