Từ làng nghề ra phố nghề| LTQGI

 09:40 AM 14/10/2020
Hà Nội chính thức trở thành nhượng địa của Pháp theo Dụ ngày 3/10/1888 của Vua Đồng Khánh. Đất đai Hà Nội, bao gồm cả khu vực 36 phố phường phải tuân thủ theo quy hoạch của chính quyền Pháp. Khu phố buôn bán và các nghề thủ công cũng bắt đầu hành trình thăng trầm từ công cuộc khai phá và bình định này.

Trung thu trong Hoàng cung| LTQGI

 03:24 PM 30/09/2020

Đường sắt lên biên giới phía Bắc và tham vọng của chính quyền thuộc địa| LTQGI

 04:35 PM 14/09/2020

Việt Nam - một dân tộc kiên cường - dưới góc nhìn của người Pháp| LTQGI

 09:05 AM 03/09/2020

Đường sắt đầu tiên trên đất Bắc Kì| LTQGI

 09:26 AM 31/08/2020

Trước ngày ân xá năm 1936| LTQGI

 10:38 AM 21/08/2020

Cuộc đời không màng danh vọng của A.Yersin| LTQGI

 03:26 PM 17/08/2020

Tìm lại ký ức | LTQGI

 02:28 PM 12/08/2020

Alexandre Yersin và hành trình thám hiểm Đông Dương| LTQGI

 09:20 AM 12/08/2020

Hệ thống giao thông đường bộ thời Pháp thuộc| LTQGI

 09:07 AM 17/07/2020