Đường sắt lên biên giới phía Bắc và tham vọng của chính quyền thuộc địa| LTQGI

 04:35 PM 14/09/2020
Mặc dù vùng biên giới Việt Nam - Trung Hoa đều là khu vực đồi núi, hiểm trở và dân cư thưa thớt nhưng chính quyền thuộc địa vẫn quyết định kéo dài tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng lên Na Sầm và Nam Quan. Vậy, toan tính của người Pháp trong quyết sách này là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua tài liệu lưu trữ…

Việt Nam - một dân tộc kiên cường - dưới góc nhìn của người Pháp| LTQGI

 09:05 AM 03/09/2020

Đường sắt đầu tiên trên đất Bắc Kì| LTQGI

 09:26 AM 31/08/2020

Trước ngày ân xá năm 1936| LTQGI

 10:38 AM 21/08/2020

Cuộc đời không màng danh vọng của A.Yersin| LTQGI

 03:26 PM 17/08/2020

Tìm lại ký ức | LTQGI

 02:28 PM 12/08/2020

Alexandre Yersin và hành trình thám hiểm Đông Dương| LTQGI

 09:20 AM 12/08/2020

Hệ thống giao thông đường bộ thời Pháp thuộc| LTQGI

 09:07 AM 17/07/2020

Hội truyền bá chữ Quốc ngữ| LTQGI

 03:05 PM 25/06/2020

Nhà thờ Cửa Bắc| LTQGI

 10:15 AM 15/06/2020