09:20 AM 12/08/2020  | 

Cuộc đời của Yersin là một hành trình dịch chuyển không biết mệt mỏi. Ông luôn khát khao học hỏi, khám phá những miền đất mới và ý thức về trách nhiệm của một nhà nghiên cứu. Đông Dương là địa điểm đầu tiên được ông lựa chọn trong hành chính ấy. Trong bức thư gửi mẹ, Yersin đã viết: “Con sẽ không buồn nếu phải rời Paris vì con đã chán ngấy kịch nghệ, đám thượng lưu khiến con kinh tởm, và đời mà không đi thì còn gì là đời”.