11:06 AM 03/09/2019  | 

Bệnh viện René Robin (nay là bệnh viện Bạch Mai) do kiến trúc sư Charles Christian thiết kế vào năm 1928 và được khởi công xây dựng năm 1929 theo mô hình phân tán. Địa điểm được lựa chọn là khu đất rộng 150.000m2 ở Bạch Mai, phía Nam Hà Nội, giáp đường Giải Phóng. Đây là một trong những bệnh viện có quy mô lớn và hiện đại nhất lúc bấy giờ.