04:04 PM 29/04/2021  | 

Núi Ngự Bình được triều Nguyễn coi như cấm địa của Kinh thành. Qua Châu bản triều Nguyễn, càng thấy rõ tầm quan trọng thiêng liêng của báu vật tự nhiên này đối với triều Nguyễn lúc bấy giờ.