12:02 PM 04/09/2019  | 

Trong chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I vừa qua, ông René-Nicolas Houzelot, Quyền Giám đốc Lưu trữ quốc gia Pháp tại Paris và bà Olivia Pelletier, Phụ trách khối tài liệu về Đông Dương, Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp đã chia sẻ ấn tượng của mình về Trung tâm Lưu trữ quốc gia I sau khi tham quan.