02:03 PM 13/02/2020  | 

Nằm lẩn khuất trong bóng lá cây rừng xanh biếc trên núi Thúy Hoa (Thúy Vân), ngọn núi được vua Thiệu Trị xếp hàng thứ 9 trong 20 cảnh đẹp xứ Thần Kinh, bên cạnh cửa biển Tư Dung (ngày nay là cửa biển Tư Hiền) thuộc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, chùa Thánh Duyên hay còn gọi là chùa Túy Vân được dựng dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần (nửa sau thế kỷ XVII). Trải qua thời gian chùa đã nhiều lần được trùng tu, sửa chữa nhưng cho đến nay vẫn là một ngôi quốc tự đẹp nổi tiếng xứ Huế.