12:57 PM 26/01/2021  | 

Tết cung đình - Những nghi lễ tưởng như đã lùi xa vào quá khứ, cùng với sự cáo chung của triều Nguyễn. Nhưng nay, lại được tái hiện sinh động qua hơn 80 văn bản tài liệu Châu bản, lần đầu tiên được công bố. Ghi chép lại một cách chân thực các hoạt động đón Tết trang trọng trong hoàng cung - nơi từng được coi là tột cùng bí ẩn và cuộc sống nơi đây vẫn còn là điều ít được biết tới. Clip thuộc bản quyền Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - National archives centre N1