03:26 PM 17/08/2020  | 

Năm 1891, Yersin tới Nha Trang và có gần nửa thế kỷ sinh sống và làm việc ở đây cho đến khi mất vào năm 1943. Mặc dầu kinh qua nhiều chức vụ và được tặng thưởng nhiều huân huy chương song nhà khoa học vĩ đại này lại vô cùng khiêm tốn và sợ hãi danh vọng. Không bận tâm đến những thứ không thuộc về hành động và mục tiêu đặt ra, không màng tới vinh quang và những thứ xa hoa, Yersin sống một cuộc đời bình dị với cốt cách tuyệt vời và trái tim nhân hậu, chính bởi lẽ đó mà người ta luôn ngưỡng mộ và biết ơn ông.