09:26 AM 31/08/2020  | 

Tuyến đường sắt đầu tiên trên đất Bắc Kì được xây dựng như thế nào? Mục đích xây dựng ban đầu là gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng ngược dòng thời gian tìm hiểu quá trình nghiên cứu xây dựng tuyến đường từ những năm cuối thế kỉ 19.