04:35 PM 14/09/2020  | 

Mặc dù vùng biên giới Việt Nam - Trung Hoa đều là khu vực đồi núi, hiểm trở và dân cư thưa thớt nhưng chính quyền thuộc địa vẫn quyết định kéo dài tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng lên Na Sầm và Nam Quan. Vậy, toan tính của người Pháp trong quyết sách này là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua tài liệu lưu trữ…