10:25 AM 12/03/2021  | 

Tọa lạc trên đỉnh đèo Hải Vân, nơi giáp giữa 2 ngọn núi Hải Vân Sơn và Bà Sơn, Hải Vân quan nằm ở độ cao gần 500m so với mực nước biển thuộc dãy núi Bạch Mã. Hải Vân quan được xây dựng vào tháng 2 năm Minh Mệnh thứ 7 (1826), là cửa ải quan trọng trấn giữ phía nam kinh thành Huế. Ngày nay, nơi đây trở thành một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất trên đèo Hải Vân.