03:05 PM 25/06/2020  | 

Năm 1938, được sự đồng ý của Đốc lí Hà Nội vào 21 giờ ngày 25-5-1938, một cuộc diễn thuyết lớn nhất cổ động cho Hội truyền bá Quốc ngữ được tổ chức tại Hội quán thể thao An Nam (Cercle Sportif Annamite) ở phố Charles Coulier, Hà Nội [phố Khúc Hạo ngày nay]. Đây là ngày ra mắt đầu tiên của Hội mặc dù chưa chính thức được thành lập. Phải đến ngày 29/7/1938, Thống sứ Bắc Kỳ mới công nhận sự hợp pháp của Hội bằng quyết định số 3622-A. Tuy nhiên, Hội truyền bá Quốc ngữ vẫn lấy ngày 25/5/1938 làm ngày thành lập chính thức.