09:42 AM 09/03/2020  | 

Ngọ Môn là cổng chính phía Nam của Hoàng thành – Kinh thành Huế. Xưa kia cổng thường đóng kín, chỉ mở trong những dịp đặc biệt như khi vua ra vào Hoàng thành có đoàn ngự giá hay trong những dịp tiếp đón Sứ thần ngoại quốc quan trọng của Hoàng cung. Cửa chính giữa là Ngọ môn rộng và cao nhất, chỉ dành riêng cho vua đi, cánh cửa này được sơn màu vàng, là biểu tượng của nhà vua. Hai cửa bên là Tả Giáp môn và Hữu Giáp môn thấp hơn, dành cho các quan văn võ theo hầu trong đoàn Ngự đạo của vua, được sơn màu đỏ. Ngày nay, Ngọ Môn đã trở thành một công trình kiến trúc đẹp mãi không phai của miền cố đô thơ mộng.