03:49 PM 17/06/2021  | 

Cách đây 150 năm, Ôn Khê Nguyễn Tấn đã bỏ dở công cuộc bình Man ở phía Tây Quảng Ngãi để trở về lòng đất mẹ. Sau khi mất, công nghiệp của ông không khép lại như nhiều quan tướng bình Man khác bởi đã để lại cho hậu thế cuốn “Vũ Man tạp lục” với những am hiểu sâu sắc về đất và người vùng thượng du tỉnh Quảng Ngãi. Cuốn sách như một cẩm nang chứa đựng nhiều kinh nghiệm quý “giúp cho các vị tướng đánh dẹp vùng Thượng sau này thấy rõ được giặc trong tầm mắt, có kế hoạch ra quân ngay trên sách vở” như lời nhận định của Diên Mậu tử Hoàng Cao Khải.