09:53 AM 25/03/2021  | 

Phu Văn lâu dựng năm Gia Long 18 (1819), là nơi niêm yết chiếu thư, chỉ dụ quan trọng hoặc bảng đề tên đỗ trúng cách trong kỳ thi Hội và thi Đình do triều đình tổ chức. Nơi đây, còn là nơi tổ chức các cuộc vui chơi, yến tiệc, đốt đèn vũ hoa, bắn pháo hoa và diễn kịch trong suốt ba ngày để chào mừng buổi khánh hỷ mang tính quốc gia, như các tiết Vạn thọ, Thánh thọ,… Trong gần 200 năm tồn tại, Phu Văn lâu đã được trùng tu nhiều lần, nhưng vẫn giữ được không gian kết cấu kiến trúc nguyên thủy ban đầu mang đậm cốt cách đặc trưng của chốn Kinh kỳ xưa và tồn tại cho đến bây giờ.