03:22 PM 12/02/2021  | 

Michel Đức Chaigneau trong “Hồi ức về Kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX” đã kể lại rằng: “Như bất kỳ nơi nào khác, quà thưởng cuối năm rất được tán đồng ở xứ Cochinchine. Mỗi dịp năm mới, nhà vua đều có quà thưởng cho quan lại”. Tác giả cuốn Hồi ức cũng lưu ý thêm: “Cần lưu ý là quan lại không buộc phải có quà dâng vua vào dịp cuối năm”. Đặc biệt hơn, qua Châu bản triều Nguyễn, câu chuyện thưởng Tết cho thấy các vua triều Nguyễn, thông qua ban thưởng ngày Tết muốn củng cố tình đoàn kết, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc các bậc công thần, quan lại, dân chúng để các thần dân được đón một năm mới đầm ấm, tốt lành.