03:50 PM 04/01/2021  | 

Sau khi kéo quân vào Nam Kỳ, người Pháp đã quyết định xây dựng cảng biển đầu tiên tại Sài Gòn. Công trình được khởi công vào năm 1862. Một năm sau, cảng chính thức thông thương với quốc tế dưới tên gọi Thương cảng Sài Gòn.