03:16 PM 15/04/2021  | 

Sông Phổ Lợi là một trong 4 con sông đào lớn ở Thừa Thiên Huế dưới triều Nguyễn, được đào dưới triều vua Minh Mạng nhằm rút ngắn khoảng cách thủy trình từ Kinh thành Huế đến cửa biển Thuận An, thuận tiện cho giao thông nội trị đồng thời cung cấp nước ngọt cho cả một vùng đồng bằng ruộng lúa màu mỡ của huyện Phú Vang vào mùa khô. Ngày nay sông Phổ Lợi mặc dù có nhiều đoạn bị bồi lấp nhưng vẫn có vai trò khá quan trọng trong việc cung cấp nước ngọt cho đồng ruộng của các xã thuộc huyện Phú Vang. Việc khôi phục, nạo vét lại dòng sông đào này chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nghề nông ở Thừa Thiên Huế...