01:59 PM 05/05/2020  | 

Vua Thiệu Trị tên húy là Nguyễn Phúc Miên Tông, ông là con trai trưởng của Vua Minh Mệnh, lên ngôi giữa tuổi 34, trị vì được 7 năm (1841-1847) thì băng hà, hưởng thọ 41 tuổi. Sinh thời nhà Vua chưa lo nghĩ đến cái chết của mình, phần nữa không muốn binh dân hao tổn quá nhiều sức lực và của cải, nên ông chưa xây cất sơn lăng dành cho bản thân. Sau khi Vua Thiệu Trị mất, Vua Tự Đức nối ngôi, đã gấp rút cho khởi công xây dựng nơi chôn cất Vua cha tại địa bàn làng Cư Chánh, huyện Hương Thủy, phủ Thừa Thiên từ ngày mùng 7 tháng Giêng đến ngày mùng 7 tháng 4 năm Tự Đức thứ nhất (1848). Như vậy, sau đúng 3 tháng thi công, các công trình kiến trúc chính trong lăng đã cơ bản hoàn thành và đặt tên chính thức là Xương lăng.