02:28 PM 12/08/2020  | 

Mỗi hình ảnh, mỗi trang tài liệu nhuốm màu thời gian có khi gợi lại cả câu chuyện về một thời đã xa, chỉ còn lại trong miền ký ức. Câu chuyện hôm nay là hành trình tìm về với ký ức Hà Nội xưa của một độc giả - một người Hà Nội đã chứng kiến bao đổi thay của thủ đô suốt gần một thế kỷ.