09:55 AM 15/05/2021  | 

Vấn tổ tầm tông, tri ân nguồn cội là đạo lý uống nước nhớ nguồn luôn được người Việt Nam coi trọng. Sau khi nhất thống giang sơn, vua Gia Long trở về nơi phát tích Gia Miêu Ngoại trang, huyện Tống Sơn (nay là làng Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) xây lăng, dựng miếu, làm đình để tưởng niệm tổ tông. Vua Minh Mệnh tiếp tục xây thành, đào hào, dựng công quán khiến nơi này như một Kinh thành Huế thu nhỏ. Và, cho tới ngày nay, khu di tích lăng miếu Triệu Tường vẫn là nơi con cháu họ Nguyễn hướng về cội nguồn, hướng về vùng đất thiêng sinh người tài đức.