10:38 AM 21/08/2020  | 

Nhà tù Sơn La - Nơi giam cầm đày đọa hà khắc, cũng là nơi ghi dấu thời kỳ đấu tranh kiên cường của những người cộng sản yêu nước như Lê Duẩn, Đặng Xuân Khu, Trịnh Đình Cửu, Khuất Duy Tiến,… Vì sao trước đợt ân xá năm 1936, đề nghị ân xá của các đồng chí bị bác bỏ? Câu trả lời được tìm thấy trong những văn bản pháp quy, công văn trao đổi, báo cáo, thư tay,… thuộc phông Phủ Thống sứ Bắc kỳ, hiện bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.