09:40 AM 14/10/2020  | 

Hà Nội chính thức trở thành nhượng địa của Pháp theo Dụ ngày 3/10/1888 của Vua Đồng Khánh. Đất đai Hà Nội, bao gồm cả khu vực 36 phố phường phải tuân thủ theo quy hoạch của chính quyền Pháp. Khu phố buôn bán và các nghề thủ công cũng bắt đầu hành trình thăng trầm từ công cuộc khai phá và bình định này.