09:05 AM 03/09/2020  | 

Dân tộc Việt Nam đã đấu tranh giành ĐỘC LẬP, TỰ DO như thế nào để chính người Pháp cũng phải thừa nhận : « … dân tộc Việt Nam có nghị lực kiên cường lắm mới đủ sức chịu đựng được cuộc chiến đấu quá dai dẳng như thế… Trước quân đội của chúng ta, người Việt chỉ có một cách duy nhất là chết để bảo vệ nền độc lập tự do của họ… »