08:54 AM 08/03/2021  | 

Vua triều Nguyễn đã có cách làm đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả để đem lại "phép màu" cho cây luôn xanh tốt.