01:27 PM 21/01/2019  | 

Tác giả : ThS. Hà Văn Huề, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường, ThS. Đoàn Thị Thu Thuỷ, PGS.TS Nguyễn Công Việt Năm xuất bản : 2013 Nhà xuất bản : NXB Hà Nội Cuốn sách “Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn” nhằm giới thiệu đến công chúng và giới nghiên cứu các loại hình con dấu được sử dụng trong các cơ quan chính quyền triều Nguyễn từ trung ương đến địa phương. Qua đó, phần nào cung cấp thêm thông tin phục vụ nghiên cứu trên các lĩnh vực Hán Nôm học, Văn thư Lưu trữ học, Văn bản học, Sử liệu học, …

Tác giả : ThS. Hà Văn Huề, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường, ThS. Đoàn Thị Thu Thuỷ, PGS.TS Nguyễn Công Việt
Năm xuất bản : 2013
Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Cuốn sách “Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn” nhằm giới thiệu đến công chúng  và giới nghiên cứu các loại hình con dấu được sử dụng trong các cơ quan chính quyền triều Nguyễn từ trung ương đến địa phương. Qua đó, phần nào cung cấp thêm thông tin phục vụ nghiên cứu trên các lĩnh vực Hán Nôm học, Văn thư Lưu trữ học, Văn bản học, Sử liệu học, …

 

Xem ấn phẩm tại đây: Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn

Tệp đính kèm :