08:49 PM 23/02/2021  | 

Sau khi cuốn sách Địa danh làng xã Việt Nam qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn tập 1 (Bắc kỳ) do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I biên soạn, công bố năm 2018 đã được đông đảo công chúng đón nhận, theo kế hoạch tập 2 (Bắc Trung bộ) tiếp tục được ấn hành. Sách Địa danh làng xã Việt Nam qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn tập 2 (Bắc Trung bộ) gồm 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên.

Bìa trước và sau cuốn sách

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở khai thác thông tin về địa danh và địa giới hành chính từ nguồn tài liệu gốc Địa bạ triều Nguyễn hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tại Hà Nội. Ngoài ra được đối chiếu so sánh, bổ chú thêm nguồn địa chí của triều Nguyễn; các nguồn tư liệu Công báo hành chính, Niên giám thống kê giai đoạn thuộc địa Pháp và các phông tài liệu lưu trữ giai đoạn Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các thông tin này giúp cho phần địa danh, địa giới hành chính đưa ra trong cuốn sách được kiểm chứng một cách minh xác, đồng thời giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan xuyên suốt lịch sử hình thành các vùng đất từ khi thành lập cho đến ngày nay.

Sách được bố cục thành hai phần chính gồm:

- Tổng danh mục thống kê toàn bộ địa danh 6 tỉnh Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên sắp xếp theo đơn vị hành chính từ cấp tỉnh Mỗi tỉnh đều có phần tiểu dẫn, giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, biến đổi địa danh, địa giới hành chính theo thời gian từ thời phong kiến cho đến nay.

- Địa giới hành chính được sắp xếp theo trật tự như phần Tổng danh mục, ngoài ra bổ sung chữ Hán Nôm tên các đơn vị hành chính và giáp giới tứ cận Đông, Tây, Nam, Bắc của từng đơn vị xã (thôn).

Ngoài ra sách có phần nghiên cứu bổ trợ gồm: Lời nói đầu, Lời dẫn nghiên cứu, Tài liệu tham khảo và bảng chữ viết tắt, Chú giải thuật ngữ, Bảng so sánh số lượng đơn vị hành chính trong Địa bạ và các sách địa chí biên soạn dưới triều Nguyễn, Bảng đối chiếu những thay đổi về địa danh, địa giới hành chính Bắc Trung bộ đến năm 2019, Bảng chỉ dẫn địa danh.

Với mong muốn đem đến một sản phẩm khoa học nghiêm túc, chính xác, dễ tra cứu; Trung tâm Lưu trữ quốc gia I hy vọng cuốn sách sẽ được các nhà nghiên cứu cùng đông đảo bạn đọc đón nhận. Sách do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành, gồm 675 trang, khổ 16x24cm.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

Một số hình ảnh giới thiệu về cuốn sách

Thu Hoài