10:03 AM 25/09/2023  | 

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, tổ chức trưng bày tư liệu độc đáo với chủ đề “Trở về Trung thu xưa” tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ.

(Theo Hà Nội Online)