11:59 AM 17/07/2019  | 

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự chỉ đạo của Phủ Thủ tướng, Ban Tổ chức - Cán bộ - Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, các thế hệ viên chức của Kho Lưu trữ Trung ương trước đây và Trung tâm Lưu trữ quốc gia I ngày nay đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng lớn mạnh.

Những thành tích, danh hiệu cao quí Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã đạt được:

- Năm 1985, Kho Lưu trữ trung ương được Hội đồng nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Năm 1994, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Năm 2002, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

- Năm 2007, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I