11:38 PM 15/11/2022  | 

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, một đoàn công tác liên ngành đã được tổ chức để đàm phán, thương thảo trực tiếp với hãng Millon, Pháp, thực hiện các bước trong lộ trình hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo. “Đoàn công tác đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và tính xác thực của ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” hiện đang lưu giữ tại văn phòng hãng đấu giá Millon (số 19 rue de la Grange-Bateliere Paris, Pháp). Kết quả nghiên cứu và đối sánh tư liệu, có thể xác định ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” hiện đang rao bán tại Hãng đấu giá Millon là hiện vật nguyên gốc, chuẩn xác, được đúc vào năm Minh Mệnh thứ 4 (1823) như ghi chép trong sử sách (Đại Nam thực lục, Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ) và trong Biên bản, hình ảnh bàn giao ấn kiếm của chính quyền Thực dân Pháp cho Quốc trưởng Bảo Đại ngày 08/3/1952 hiện đang lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I”.

Tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I gồm các hồ sơ có nội dung liên quan trực tiếp đến chiếc ấn vàng Hoàng đế chi bảo. Trong tài liệu, có nội dung mô tả chi tiết về chiếc ấn và việc bàn giao ấn vàng cho Quốc trưởng Bảo Đại năm 1953. Bên cạnh đó, hồ sơ còn có các với ảnh chụp chiếc ấn và kiếm cùng các bài báo đương thời về sự kiện trao lại ấn kiếm cho cựu hoàng Bảo Đại tại Hà Nội.

Ấn bằng vàng ròng, tay nạm là một con rồng, trong có khắc 4 chữ "Hoàng đế chi bảo" và phía trên có hai dòng chữ Hán "Minh Mệnh tứ niên nhị nguyệt sơ tứ nhật cát thời trụ tạo" (Nghĩa là: ấn được đúc vào ngày 4 tháng 2 năm Minh Mệnh thứ 4) và "Thập thành hoành kim trọng nhị bách bát thập lạng cửu tiền nhị phân" nghĩa là:  trọng lượng 280 lạng1, 9 tiền, 2 phân.Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Ảnh chụp Lễ trao ấn kiếm cho cựu hoàng Bảo Đại tại Hà Nội, ngày 8.3.1953 Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Sau khi nghiên cứu tài liệu, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã lựa chọn cung cấp cho Cục Di sản văn hoá các tài liệu có giá trị xác thực và quan trọng. Đây là những thông tin tài liệu đặc biệt có giá trị, cùng với các tư liệu hình ảnh khác. Trên cơ sở đó, đoàn đoàn công tác có căn cứ khoa học và thuyết phục để đàm phán thành công và tiếp tục các bước tiếp theo để hồi hương ấn vàng trong thời gian tới.

Ảnh chụp và thông tin chữ Hán về hai bảo vật Ấn và kiếm. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Tài liệu tham khảo:

Phông Văn phòng Quốc trưởng


[1] 280 lạng tương đương 10,5 kg

Đỗ Hoàng Anh