04:34 PM 23/01/2022  | 

Địa danh làng xã Việt Nam qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn là bộ sách gồm 4 tập, nghiên cứu có hệ thống toàn bộ địa danh và địa giới hành chính Việt Nam toàn quốc dưới triều Nguyễn trên cơ sở nguồn Địa bạ gốc đầy đủ và xác thực, đồng thời đối chiếu với nhiều nguồn tư liệu khác. Trong đó tập 1 (Bắc kỳ) đã xuất bản năm 2018, phần Trung kỳ do dung lượng sách quá lớn đã được chia làm 2 tập, tập 2 (Bắc Trung bộ) xuất bản năm 2020 và tập 3 (Nam Trung bộ) vừa ra mắt bạn đọc ngay đầu năm mới 2022.

Tập 2 và Tập 3 cuốn Địa danh làng xã Việt Nam qua tài liệu Địa bạ triều Nguyễn

Tổ chức đơn vị hành chính Nam Trung bộ có đặc thù là từ 6 đơn vị cấp tỉnh dưới triều Nguyễn gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, trải qua thời gian đến nay khu vực này đã thành 13 đơn vị tỉnh và tương đương cấp tỉnh. Trong đó ngoài 6 tỉnh cũ, khu vực này đã thành lập mới 1 tỉnh ven biển là Ninh Thuận, 5 tỉnh miền Trung Tây nguyên là Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và 1 thành phố Đà Nẵng. Với sự biến động lớn về địa danh và địa giới hành chính, chủ yếu bắt đầu từ thời thuộc Pháp, cuốn sách đã cung cấp thông tin khá chi tiết trong phần Tiểu dẫn của 6 tỉnh gốc. Từ đó làm rõ lịch sử, diên cách của từng tỉnh qua thời gian để bạn đọc có thể hiểu rõ nguồn gốc, sự biển động về tổ chức hành chính trong khu vực này.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở khai thác thông tin về địa danh và địa giới hành chính từ nguồn tài liệu gốc Địa bạ triều Nguyễn hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tại Hà Nội. Ngoài ra được đối chiếu so sánh, bổ chú thêm nguồn địa chí của triều Nguyễn; các nguồn tư liệu khác như Công báo hành chính, Niên giám thống kê giai đoạn thuộc địa Pháp và các phông tài liệu lưu trữ giai đoạn Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các thông tin này giúp cho phần địa danh, địa giới hành chính đưa ra trong cuốn sách được kiểm chứng một cách minh xác, đồng thời giúp người đọc có cái nhìn tổng quan xuyên suốt lịch sử hình thành các vùng đất từ khi thành lập cho đến ngày nay.

Sách dày 563 trang, khổ 16x24cm, in bìa cứng giấy đẹp do NXB Hà Nội ấn hành. Bố cục sách gồm 2 phần chính: Tổng danh mục và Địa giới hành chính (gồm cả địa danh bằng chữ Hán Nôm). Ngoài ra có các phần nghiên cứu bổ trợ như: bài viết nghiên cứu của PGS.TS Phan Phương Thảo về Địa danh làng xã Việt Nam qua tài liệu địa bạ các tỉnh Nam Trung bộ, Bảng đối chiếu những thay đổi địa danh, địa giới hành chính Nam Trung bộ từ đầu triều Nguyễn đến hết năm 2020, Bảng tra cứu địa danh…

Với mong muốn đem đến một sản phẩm khoa học nghiêm túc, chính xác, dễ tra cứu; Nhóm Biên soạn hy vọng cuốn sách sẽ được các nhà nghiên cứu cùng đông đảo độc giả quan tâm đón nhận.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Một số hình ảnh về cuốn Địa danh làng xã Việt Nam qua tài liệu Địa bạ triều Nguyễn Tập 3 - Nam Trung Bộ

Nhóm biên soạn