08:12 PM 29/08/2021  | 

Triển lãm 3D tài liệu lưu trữ “Giáo dục triều Nguyễn – vang vọng còn lại” bắt đầu diễn ra từ 03/9/2021.

Nền giáo dục xưa, trong đó có Giáo dục dưới triều Nguyễn (1802 – 1945) đã lùi xa nhưng tính công bằng nghiêm minh trong khoa cử, cách rèn luyện tinh thần học tập, cách tu dưỡng đạo đức nhân cách, hun đúc khí tiết cho con người,... của người xưa vẫn là những giá trị có sức sống bền vững, lâu dài.

“Ôn cố tri tân” – Thế hệ hôm nay hoàn toàn có thể “gạn đục khơi trong”, chắt lọc tinh hoa của nền giáo dục xưa để vận dụng linh hoạt vào nền giáo dục đương đại.

Triển lãm 3D tài liệu lưu trữ “Giáo dục triều Nguyễn vang vọng còn lại” giới thiệu đến công chúng hơn 100 tài liệu đặc sắc về Giáo dục dưới triều Nguyễn (1802 – 1945), được lựa chọn từ khối Châu bản và Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới, cùng một số hình ảnh minh họa.

Triển lãm bắt đầu diễn ra vào 03/9/2021 tại link: http://archives.org.vn/trienlamgiaoductrieunguyen

Triển lãm do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp tổ chức.

Ban Tổ chức hi vọng đây sẽ là nguồn tài liệu, tư liệu quý đối với các nhà nghiên cứu và công chúng có cùng mối quan tâm về vấn đề này.