03:50 PM 17/07/2019  | 

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA I

Số 5 Vũ Phạm Hàm - Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0438252527 - 0437822545

Fax: 0438255614

Email: luutruquocgia1@gmail.com

®Website: http://luutruquocgia1.org.vn

® Fanpage: https://facebook.com/luutruquocgia1

® Youtube: http://www.youtube.com/c/TrungtâmLưutrữquốcgia1

Liên hệ Phòng Đọc

Email: salledelecture1@gmail.com

Skype: salledelecture1

1442_176370006085684_7958524672674805668_n