04:27 PM 19/10/2021  | 

Phẩm giá, tiết hạnh của người phụ nữ luôn được đề cao, ở thời nào cũng vậy! Nhưng để giữ gìn phẩm giá, những người phụ nữ dưới triều Nguyễn phải ràng buộc mình trong giáo lí khắt khe, tạo nên những mảnh đời éo le. Có người nguyện hi sinh cả tuổi xuân, một lòng thờ chồng, có người chọn cái chết để giữ trọn phẩm hạnh, có người ở vậy nuôi nấng cháu chồng, có người bỏ về nhà mẹ đẻ tránh xa cám dỗ song vẫn vẹn toàn hương khói cho nhà chồng… Ngày hôm nay, kể lại câu chuyện của những người phụ nữ kiên trinh ấy, để vừa thương cảm, vừa nể phục vừa có chút gì day dứt!