02:56 PM 17/12/2015  | 

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm về thu thập, bảo quản và số hoá tài liệu lưu trữ, sáng 16/12/2015, đoàn cán bộ Cục Lưu trữ quốc gia Lào bắt đầu thực tập tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình thực tập nghiệp vụ của Cục Lưu trữ quốc gia Lào tại Việt Nam.

Đoàn cán bộ thực tập của Cục Lưu trữ Quốc gia Lào gồm 10 thành viên do ông Vansy Songkham – Trưởng phòng Thu thập tài liệu làm trưởng đoàn, đến Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thực tập với mục đích chia sẻ kinh nghiệm về thu thập, bảo quản và số hóa tài liệu lưu trữ.

Chủ trì buổi đón tiếp tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là ông Hà Văn Huề – Giám đốc Trung tâm, ngoài ra còn có sự tham dự của ông Nguyễn Đăng Phương – Trưởng phòng Bảo quản tài liệu và bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Truởng phòng Tin học và công cụ tra cứu.

Tại buổi đón tiếp, ông Hà Văn Huề đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, các khối tài liệu hiện đang bảo quản tại Trung tâm Luư trữ quốc gia I. Ông nhấn mạnh: Bảo quản tài liệu, số hoá tài liệu và phát huy giá trị tài liệu luôn được coi là công tác trọng tâm hàng năm của Trung tâm.

Theo chương trình thực tập nghiệp vụ mà hai bên đã thống nhất, ngày 16/12 đoàn cán bộ Cục lưu trữ quốc gia Lào thực tập về công tác bảo quản tài liệu và ngày 17/12 thực tập về công tác số hoá tài liệu.

Kết thúc chương trình thực tập tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, đại diện đoàn cán bộ Cục Lưu trữ quốc gia Lào – ông Vansy Songkham đã bày tỏ lòng cảm ơn về sự tiếp đón trọng thị cũng như việc chia sẻ thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ nhiệt tình, chu đáo của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và mong muốn tiếp tục được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới.

Một số hình ảnh về hoạt động thực tập của Cục Lưu trữ Quốc gia Lào tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I:

tin15_1

Ông Hà Văn Huề – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I chủ trì buổi đón tiếp

đoàn thực tập Cục Lưu trữ quốc gia Lào

tin15_2

Ông Trần Đăng Phương – Trưởng phòng Bảo quản tài liệu giới thiệu về công tác bảo quản

tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

tin15_3

Các công chức, viên chức Cục Lưu trữ quốc gia Lào thực tập về tu bổ tài liệu lưu trữ dưới sự hướng dẫn của viên chức Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

tin15_4

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Trưởng phòng Tin học và công cụ tra cứu giới thiệu về công tác số hóa

tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

tin15_5

Các công chức, viên chức Cục lưu trữ quốc gia Lào thực tập về công tác số hoá tài liệu lưu trữ

dưới sự hướng dẫn của viên chức Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

tin15_6

Đoàn thực tập Cục lưu trữ quốc gia Lào thăm phòng Đọc của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

tin15_7

Đoàn thực tập Cục Lưu trữ quốc gia Lào thăm phòng truyền thống của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Hồng Nhung