Trăm nghe không bằng một thấy

 5 giờ trước
Chương trình tham quan thực tế tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I chiều 01/12/2022 đã bồi đắp lòng yêu nghề của các sinh viên Đại học Nội vụ. Còn đối với đoàn công tác của Trung tâm Lưu trữ lịch sử các tỉnh, đó là dịp mở ra các cơ hội hợp tác về lưu trữ trong thời gian tới.

Cầu Long Biên: Hai thế hệ, một tình yêu

 05:30 PM 29/11/2022

Trao đổi kế hoạch hợp tác nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11

 04:53 PM 23/11/2022

Lớp trung cấp Văn thư – Lưu trữ - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tham quan Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 04:59 PM 15/11/2022

Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội tham quan và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 03:46 PM 01/11/2022

Chi bộ Pháp luật thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội sinh hoạt chuyên đề tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 07:05 PM 18/10/2022

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM)

 05:59 PM 15/10/2022

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 10:59 AM 12/10/2022

Thư ngỏ

 08:46 AM 06/10/2022

Nhà Sử học Dương Trung Quốc: “Chia sẻ là cách bảo tồn bền vững nhất”

 04:51 PM 05/10/2022