Đoàn đại biểu Truyền hình Quốc hội thăm và làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 05:53 PM 25/09/2022

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

 04:28 PM 13/09/2022

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: xe ô tô Toyota Camry GLI (Biển số 80B-1934)

 08:55 AM 07/09/2022

Nhiều cảm xúc và kỷ niệm đặc biệt được chia sẻ trong Chương trình “60 năm hành trình lưu giữ ký ức”

 11:20 AM 20/08/2022

Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021

 04:33 PM 26/07/2022

Khai mạc triển lãm "Chế độ Y quan triều Nguyễn"

 06:40 PM 27/06/2022

Khai mạc Kỳ thi kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022

 07:00 PM 24/06/2022

"Trung tâm là một gia đình lớn"

 02:44 PM 21/06/2022

Khai mạc Triển lãm “ Thuật trị quốc của Hoàng đế Minh Mạng qua di sản tư liệu thế giới Châu bản triều Nguyễn”

 06:42 PM 09/06/2022

Triển lãm: Thuật trị quốc của Hoàng đế Minh Mạng qua Di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn

 10:23 PM 06/06/2022