Trung tâm Lưu trữ quốc gia I: Hội nghị viên chức năm 2016

 10:15 PM 23/01/2017

Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng – Trường ĐH KHXH & NV chúc mừng Trung tâm Lưu trữ quốc gia I nhân kỷ niệm 71 năm ngày Lưu trữ Việt Nam

 02:09 PM 03/01/2017

“Giáo dục Việt Nam thời kì thuộc địa qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1858-1945)”

 10:15 AM 30/12/2016

Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Phi-lip-pin tham quan Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 11:07 AM 28/12/2016

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I: Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017

 09:51 AM 20/12/2016

Khai mạc Triển lãm Văn thư triều Nguyễn qua Châu bản – Di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

 03:00 PM 22/11/2016

Ngày 22/11 sẽ khai mạc Triển lãm Văn thư triều Nguyễn qua Châu bản – Di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

 04:15 PM 16/11/2016

Đoàn đại biểu Hội thảo quốc tế “Các nguồn tài liệu lưu trữ về Việt Nam giai đoạn cận hiện đại – Giá trị và khả năng tiếp cận” tham quan Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 09:13 AM 31/10/2016

Đoàn tham quan Pháp thăm Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 09:35 AM 28/10/2016

Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ quốc gia I chúc mừng các nữ viên chức nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 03:27 PM 20/10/2016