Trung tâm Lưu trữ quốc gia I: Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017

 09:51 AM 20/12/2016

Khai mạc Triển lãm Văn thư triều Nguyễn qua Châu bản – Di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

 03:00 PM 22/11/2016

Ngày 22/11 sẽ khai mạc Triển lãm Văn thư triều Nguyễn qua Châu bản – Di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

 04:15 PM 16/11/2016

Đoàn đại biểu Hội thảo quốc tế “Các nguồn tài liệu lưu trữ về Việt Nam giai đoạn cận hiện đại – Giá trị và khả năng tiếp cận” tham quan Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 09:13 AM 31/10/2016

Đoàn tham quan Pháp thăm Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 09:35 AM 28/10/2016

Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ quốc gia I chúc mừng các nữ viên chức nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 03:27 PM 20/10/2016

Đoàn sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tham quan Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 08:30 AM 14/09/2016

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 02:29 PM 09/09/2016

Triển lãm Quốc hiệu và Kinh đô đất nước qua các thời kỳ lịch sử (từ khởi thủy đến năm 1945)

 03:14 PM 31/08/2016

Khai mạc Triển lãm Di sản tư liệu thế giới Châu bản, Mộc bản – Giá trị lịch sử từ ký ức

 09:10 AM 26/08/2016