Đoàn cán bộ văn thư lưu trữ Campuchia tham quan Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 01:00 PM 17/03/2016

Di sản tư liệu thế giới Châu bản triều Nguyễn sẽ được trưng bày tại Festival Huế 2016

 02:00 PM 11/03/2016

Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ quốc gia I chúc mừng các nữ viên chức nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

 10:00 AM 07/03/2016

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chúc tết Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 05:06 PM 15/02/2016

Hội nghị viên chức năm 2015

 03:12 PM 03/02/2016

Cục trưởng Cục Lưu trữ Pháp thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 09:31 AM 21/01/2016

Đoàn sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tham quan Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 02:19 PM 11/01/2016

Đoàn Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 10:36 AM 11/01/2016

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016

 10:38 AM 26/12/2015

Đoàn cán bộ Cục Lưu trữ quốc gia Lào thực tập nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 02:56 PM 17/12/2015