Đoàn Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Ninh Bình thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 05:50 PM 18/08/2016

Đoàn Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Quảng Bình thăm và học tập kinh nghiệm tu bổ tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 02:57 PM 08/08/2016

Gặp mặt viên chức là con em gia đình thương binh, liệt sĩ

 05:01 PM 26/07/2016

Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I: Lễ kết nạp đảng viên mới

 10:34 AM 01/07/2016

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

 02:36 PM 29/06/2016

Kiến trúc các công trình văn hoá xây dựng tại Hà Nội thời kì Pháp thuộc

 11:19 AM 27/06/2016

Đoàn sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tham quan Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 04:14 PM 17/06/2016

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6 cho con em viên chức

 02:15 PM 31/05/2016

Trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Trần Thị Thắm

 04:43 PM 26/05/2016

Trung tâm lưu trữ quốc gia I tổ chức gặp mặt và chia tay viên chức về hưu

 03:42 PM 11/05/2016