Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ "Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây”

 07:03 AM 07/10/2023

Khai mạc triển lãm "Thành xưa, phố cũ”

 12:43 PM 06/10/2023

Xây dựng và phát triển ngành Lưu trữ - kinh nghiệm của Lưu trữ Quốc gia Na-uy

 09:14 PM 26/09/2023

Khai mạc trưng bày tài liệu lưu trữ "Trở về Trung thu xưa"

 04:12 PM 22/09/2023

Lễ công bố Triển lãm trực tuyến “Bình Định theo dòng lịch sử”

 04:56 PM 28/08/2023


Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào tham quan Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 03:28 PM 14/08/2023

Tọa đàm: Kiến trúc Pháp – Đông Dương từ góc nhìn di sản

 06:17 PM 22/07/2023

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I được chọn là nơi ra mắt sách “Họa sỹ Trịnh Hữu Ngọc – Di sản đặc biệt của Mỹ thuật Đông Dương”

 04:52 PM 07/07/2023

Tọa đàm "Chia sẻ kinh nghiệm công bố tài liệu lưu trữ quốc gia"

 01:16 PM 30/06/2023