Đại hội chi đoàn Trung tâm lưu trữ quốc gia I

 02:56 PM 28/10/2019

Chi cục Văn thư Lưu trữ An Giang học tập và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 05:42 PM 23/10/2019

Công đoàn Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đạt giải Đặc Biệt tại “Hội chợ mùa thu – Gắn kết yêu thương”

 04:58 PM 18/10/2019

Chuyên gia bảo quản Nhật Bản nghiên cứu chất liệu giấy và phương pháp tu bổ tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 12:59 PM 17/10/2019

Ngày hội Di sản Châu Âu 2019 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 02:00 PM 14/09/2019

Đoàn Cục Lưu trữ Pháp và Cơ quan Lưu trữ Liên Bang Nga thăm Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 06:20 PM 27/08/2019

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sưu tầm tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 11:25 AM 13/08/2019

Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác trong công tác nội vụ

 08:23 PM 09/08/2019

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thăm và chúc tết Lãnh đạo, viên chức Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 11:45 AM 06/08/2019

Bảo tàng Văn hóa Nho giáo thế giới mong muốn khai thác Châu bản triều Nguyễn về ảnh hưởng của Nho giáo tại Việt Nam

 04:55 PM 05/08/2019