10:18 PM 30/01/2024  | 

Chiều nay, 30/01/20124, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và Hội nghị viên chức năm 2024 với sự tham gia đầy đủ của đội ngũ viên chức và người lao động.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2023, báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị năm 2023 và tổng kết hoạt động công đoàn, báo cáo công khai tài chính. Trong năm vừa qua, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Đây là thành quả đạt được từ sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo cũng như tinh thần đoàn kết, tích cực phối hợp trong công tác của đội ngũ viên chức, người lao động Trung tâm.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu liên quan đến công tác bảo quản tài liệu và cơ sở dữ liệu, quản trị website, tham quan, hoạt động dịch vụ.., hướng tới năm 2024 Trung tâm hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao cũng như tiếp tục cải thiện đời sống của viên chức và người lao động.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I theo hướng dẫn tại Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Nguyễn Thu Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm LTQGI trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Bà Trần Thị Thắm - Phó Trưởng phòng HCTH trình bày báo cáo công khai tài chính

Bà Đào Thị Ngọc Nhàn phát biểu tại Hội nghị

Bà Trương Thị Nhung phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Đăng Phương, Trưởng Phòng Xử lý nghiệp vụ phát biểu tại Hội nghị

Ban Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn chụp ảnh cùng Ban Thanh tra nhân dân TTLTGI

Bà Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm LTQGI phát biểu tổng kết Hội nghị

Tin ảnh: Bùi Hệ, Đô Kim