02:53 PM 16/01/2023  | 

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2023, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết công tác năm 2022 với sự tham gia của toàn thể viên chức và người lao động Trung tâm.

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác, báo cáo thực hiện quy chế dân chủ và báo cáo công khai tài chính. Trong năm 2022, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó một số đơn vị và cá nhân đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nội dung công việc. Nhiều viên chức đạt thành tích tốt tại kỳ thi nâng ngạch, kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ văn thư lưu trữ cũng như tích cực tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trung tâm đạt nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn, là một trong những công đoàn tiêu biểu của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Nhiều công đoàn viên được khen thưởng do tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Cục và Công đoàn Bộ Nội vụ phát động. Đội ngũ viên chức, người lao động Trung tâm năng động, đoàn kết; đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện.

Tại Hội nghị, đoàn chủ tịch đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của viên chức và người lao động. Nhìn chung, Hội nghị nhất trí thông qua các báo cáo và ghi nhận những thành tích đã đạt được của Trung tâm trong năm vừa qua. Đồng thời, viên chức tại các bộ phận đã có một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm trong năm 2023 như xây dựng danh mục tư liệu phục vụ tra cứu tại phòng Đọc; tăng cường hoạt động tham quan kết hợp theo dõi an ninh chặt chẽ; chủ động xây dựng kế hoạch bài viết; trao đổi, thống nhất trước khi phân công kế hoạch công tác.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm LTQGI thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2022

Đồng chi Tạ Thị Thanh Sơn thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nội quy, quy chế dân chủ ở cơ sở và chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động năm 2022

 

 

Đồng chí Trần Thị Thắm thông qua Báo cáo công khai tài chính

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh, Trưởng phòng Phát huy giá trị TLLT phát biểu tại Hội nghị  

Đồng chí Trần Đăng Phương, Trưởng Phòng Xử lý nghiệp vụ TLLT phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng phòng Xử lý nghiệp vụ TLLT phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trương Nhung, viên chức mới, phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Thúy Hằng thông qua Nghị quyết Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tin, ảnh: Bùi Hệ, Nhật Anh