06:28 PM 24/10/2023  | 

Cầu Long Biên là một trong hai cây cầu thép lớn nhất thế giới đầu thế kỷ 20, được người Pháp khởi công xây dựng năm 1899 bắc qua sông Hồng và đưa vào sử dụng năm 1902. Ở Việt Nam, cầu Long Biên có nhiều ý nghĩa lịch sử.

Đã đến lúc cần có một phương án tổng thể về việc bảo tồn và cải tạo cầu Long Biên trên cơ sở khoa học, chọn lọc những giá trị tiêu biểu trong suốt lịch sử biến động của cây cầu để bảo tồn, phục dựng cho hậu thế mai sau.

Hội thảo mong muốn nhận được ý kiến của các chuyên gia về giải pháp bảo tồn tôn tạo cầu Long Biên trong bối cảnh hiện nay để vừa gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, một điểm nhấn trong cấu trúc không gian đô thị và là một công trình mang tính biểu tượng của Thủ đô Hà Nội,  vừa góp phần vào sự phát triển của Thủ đô.

⏰ Thời gian: 8h30 ngày 25/10/2023 (thứ Tư)

🏠 Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Số 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

* Đơn vị thực hiện:

- Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

- Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài

- Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

- Công ty Tư vấn đầu tư và Phát triển Cầu Long Biên

Hồng Nhung - Trường Giang