09:18 AM 21/12/2021  | 

Châu bản triều Nguyễn là khối tài liệu hành chính còn lại duy nhất, tương đối toàn vẹn của chế độ quân chủ cuối cùng ở Việt Nam có lưu bút tích của các Hoàng đế. Mỗi trang tài liệu là một câu chuyện sống động đương thời. Đó không chỉ là câu chuyện lịch sử của một triều đại, lịch sử của một dân tộc, quốc gia mà còn là lịch sử của khu vực và thế giới.

Trước khi được đưa về bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước vào năm 1991, Châu bản đã trải qua quá trình thiên di kéo dài cùng những biến động, thăng trầm của đất nước. Chuyển từ Nội các về lưu trữ tại Viện Văn hóa Huế năm 1942, Châu bản sau đó được đưa sang bảo quản tại Viện Đại học Huế theo lệnh của Tổng thống VNCH năm 1959. Hai năm sau, Châu bản được di chuyển lên Đà Lạt trước khi về lại Sài Gòn vào tháng 3 năm 1975 rồi giao cho Kho Lưu trữ trung ương II năm 1978.

Dưới triều Nguyễn, Châu bản là nguồn sử liệu đáng tin cậy phục vụ việc biên soạn chính sử và các sách điển lệ của vương triều trong suốt hơn 100 năm. Đến nay, Châu bản lại được sống dậy những câu chuyện lịch sử, đánh thức 1 di sản tư liệu.

Năm 2017, Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới. Sự vinh danh đó đã mở ra kỷ nguyên mới cho Châu bản. Để sau những năm tháng lặng yên dưới lớp bụi thời gian, Châu bản lại nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước. 

Hội thảo “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới” là cơ hội để nhìn lại công tác bảo quản và phát huy giá trị khối tài liệu này sau 5 năm trở thành Di sản tư liệu. Hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, dự kiến mang lại cho công chúng cái nhìn đa chiều về một trong số ít Di sản tư liệu thế giới ở Việt Nam.

Thời gian: 08h30-12h00, ngày 23 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Melia Mountain Retreat, Ba Vì, Hà Nội

Tham gia trực tuyến qua Zoom meeting:

Meeting ID: 883 8741 0867

Passcode: 88888888

Nguyễn Hường - Bùi Hệ