09:57 PM 10/12/2021  | 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I cần tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng theo từng vị trí:

- Kế toán viên: 2 

- Chuyên viên Hành chính: 1 

- Lưu trữ viên: 1

- Công nghệ thông tin: 1

- Biên dịch viên tiếng Pháp: 2

- Hướng dẫn viên: 1

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký: 30 ngày kể từ 15/12/2021 đến hết 13/01/2022.

Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Địa chỉ: 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.