09:39 AM 06/08/2020  | 

Chiều qua (5/8), tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, bà Trần Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm chủ trì buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ mới của Trung tâm.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm đã trao Quyết định số 166/QĐ-TTLT1 ngày 30/7/2020 về việc bổ nhiệm ông Trần Đăng Phương giữ chức vụ Trưởng phòng Xử lý Nghiệp vụ (trước đó ông Trần Đăng Phương giữ chức vụ Trưởng phòng Bảo quản tài liệu) và Quyết định số 168 QĐ-TTLT1 ngày 30/7/2020 về việc bổ nhiệm bà Đỗ Hoàng Anh giữ chức vụ Trưởng phòng Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ (trước đó, bà Đỗ Hoàng Anh giữ chức Trưởng phòng Công bố giới thiệu tài liệu).

Sau khi thực hiện việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trung tâm từ 8 phòng sáp nhập thành 3 phòng là: phòng Xử lý Nghiệp vụ, phòng Phát huy giá trị tài liệu và phòng Hành chính - Tổng hợp.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Bà Trần Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Xử lý Nghiệp vụ cho ông Trần Đăng Phương

Giám đốc Trần Thị Mai Hương tặng hoa chúc mừng Tân Trưởng phòng Xử lý Nghiệp vụ 

Bà Trần Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ cho bà Đỗ Hoàng Anh

Giám đốc Trần Thị Mai Hương tặng hoa chúc mừng Tân Trưởng phòng Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

Ban lãnh đạo Trung tâm chúc mừng các tân trưởng phòng

Ông Trần Đăng Phương, Tân Trưởng phòng Xử lý Nghiệp vụ phát biểu tại buổi lễ

Bà Đỗ Hoàng Anh, Tân Trưởng phòng Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phát biểu tại buổi lễ

Tập thể phòng Xử lý Nghiệp vụ tặng hoa chúc mừng tân trưởng phòng

Tập thể phòng Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tặng hoa chúc mừng tân trưởng phòng

 

 

Tin,ảnh: Hồng Nhung, Nhật Anh