10:23 PM 27/08/2023  | 
 

🎉🎉🎉Chào mừng quý vị và các bạn đến với triển lãm 3D
BÌNH ĐỊNH THEO DÒNG LỊCH SỬ
👉 Xin mời bấm vào link:
https://archives.org.vn/binhdinh/
http://ttltls.snv.binhdinh.gov.vn/trien-lam-truc-tuyen/
---
👉 Để xem hướng dẫn cách xem, bấm link:
https://youtu.be/mU2VDVjH7Ag
---
❤ Chúc các bạn có một buổi trải nghiệm bổ ích và thú vị!
✍Hãy chia sẻ cảm xúc của các bạn với chúng tôi!